A few sources for Polish dance and song. Moje skromne źródła polskiego tańca i śpiewu.

Fundacja Muzyka Zakorzeniona vimeo

Piotr Zgorgelski’s lessons youtube

Link from Ella http://www.folk24.pl/w-folkowym-tonie/dziesiec-na-dziesiec/

Links from Piotr for Martha

https://polona.pl/search/collection/14226604/

http://www.ispan.pl/pl/wydawnictwa/multimedia

http://www.muzykaodnaleziona.com/index.php?m=ass&s=ay703xsja4ul0g1057bw2yu57uv8soem&id_ass=111074

Essays to come.